Trajectcontrole: een nieuw fenomeen

De rechterlijke macht roept agressie op met haar boetebeleid door als rattenvangers er alles aan te doen de 12-baans autosnelweg van Amsterdam naar Maastricht tot wandelgebied om te toveren. Dan wordt bekeuren wel erg gemakkelijk…

Ook bij mij plofte een boete op de deurmat. Voor 3% harder rijden dan de toegestane 100 kilometer per uur. Hetgeen aanleiding was tot een ongecontroleerde woede-uitbarsting. Ik schrijf de frustraties nu van mij af. De Officier van Justitie is het eerste slachtoffer – hoop ik.

We laten u even meelezen, voor het geval u ook de pineut bent.

—————————————————————————-
Zeer Geachte Officier van Justitie,

VOORWOORD

Wat nu volgt is in grote woede geschreven. Dat zal na lezing wel duidelijk worden. Hetgeen niet wegneemt dat het daarom eigenlijk niet mag worden genoteerd. Want het valt in het kader: dronken (boze) mensen en kinderen vertellen de waarheid. Boos ben ik wel en dronken nog niet. Maar als het ei is gelegd gaan we er vol tegenaan, dat kan ik u verzekeren.

Aanleiding is de boete van – nu al – 90 euro die u me oplegt voor 103 kilometer (te hard) rijden op het traject van de A2 tot de afslag Vinkeveen. Ik heb er voor gekozen mijn verweer voorlopig intuïtief te benaderen, maar als u tussen de regels doorleest zult u bemerken dat alle aspecten die samenhangen met dit misdrijf ook worden genoemd. Een keurige nota bewaar ik liever tot het moment waarop er een eventuele rechtszaak volgt. Voorlopig beperk ik met dus tot het schrijven van onderstaande polemiek, waarbij ik hoop dat ook het proza bevalt. Bovendien stel ik u nog negen vragen, waarop ik een schriftelijke reactie verwacht.

INLEIDING

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Je valt van de ene in de andere verbazing. Of je vraagt je af: wie is er hier nou gestoord? Moet ik alles maar over mijn kant laten gaan? Lopen er nog normale mensen rond op deze aardkloot? Of ben ik zo langzamerhand de laatste der Mohikanen die nog zindelijk kan denken?

Wordt een snelweg aangelegd om hem te berijden of mag je er alleen maar op wandelen? Gaan we heel Nederland 12-baans asfalteren omdat de schoorsteen van megalomane wegenbouwers moet roken? Komen onze dorpen dan ook aan de beurt? Is dat de reden dat ze mogen meebeslissen over de aanleg van de A2? En moet ik dan in het vervolg het nieuws daarover uit de plaatselijke pers halen? Om drogredenen van een simpele dorpselite door de strot geduwd te krijgen over ongezonde koeien in omringende weilanden? Die last hebben van teveel uitstoot van schadelijke autogassen? Maakt dat nog wat uit als blijkt dat ook onze melk al zwaar vergiftigd is? Ben ik nu gek of is het die ander?

Voor wie wordt die snelweg eigenlijk aangelegd? Toch voor de gemotoriseerde burger die niet uren wil doen over het ritje van Amsterdam naar Maastricht, neem ik aan? Of is de werkelijkheid ingewikkelder?

Misschien bent u er wel doelbewust op uit de geestelijke gezondheid van de burger aan te tasten. U zult hem wel eens leren zich te gedragen, zoiets dergelijks. Maar bent u daar wel voor opgeleid – om de burger te kapittelen? Hebt u zich vooraf laten testen? Realiseert u zich dat u een dienend beroep hebt en alleen door de belastingbetaler wordt gepruimd als die vindt dat u zinnig werk doet? Bent u niet bezorgd dat de paranoia u straks als een boemerang zal treffen en u ter observatie in het Pieter Baan Centrum zal moeten worden opgenomen? Wat moeten uw kinderen dan zonder zo’n fijne vader (of moeder)?

Want wie begint er nu aan een trajectcontrole op een 12-baansautosnelweg waarop met gemak 130 kilometer per uur kan worden gereden (we vergeten even die koeien), terwijl u de automobilist opzadelt met een schamele 100 kilometer per uur? Dit is toch vragen om moeilijkheden? Ik ga het voor u uit de doeken doen.

TRAJECTCONTROLE

Autorijden doe je niet op de automaat. Zeker niet als je met meerderen rijdt, want dan wordt jouw rijgedrag al gauw mede bepaald door dat van de andere weggebruikers.

Maar ook zul je moeten anticiperen voor het geval je een afslag wilt nemen, want er moet op tijd en waar mogelijk worden ingevoegd. Van belang is ook op welke rijstrook je daaraan voorafgaand rijdt.

En niemand met gezond verstand zal van een weggebruiker verlangen dat deze continu op zijn snelheidsmeter kijkt, om te voorkomen dat hij zo af en toe een kilometertje te hard rijdt. Dat zou tot levensgevaarlijke verkeerssituaties kunnen leiden. Waarmee we tevens concluderen dat rijden zonder afwijkingen in snelheid in de praktijk niet haalbaar is.

Tot zover de rijprocessen. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Om in de gaten te houden – bij het rijden op een (vast) traject: hoeveel kilometer heeft de trajectcontrole geduurd? Want bij metingen over een kort traject spelen bovenbeschreven processen een relevante rol.

De vraag is of deze relevantie in een kerngetal uit te drukken is. In de verbalen vind ik hier niets over beschreven. We gaan het daarom maar voor u uitzoeken, in de hoop hiermee uw bekeuringsproces te professionaliseren – want u maakt er nu een vreselijk potje van. We nemen een kort stukje weg (laten we zeggen 5 kilometer) van het traject als voorbeeld. Daarna volgt de afslag.

Eigenlijk wordt het een simpel rekensommetje. Iedereen zal begrijpen dat het strak (voor 100%) vasthouden aan een maximumsnelheid kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en dus ongewenst is. Rijprocessen (verkeerssituaties) vereisen nu eenmaal een met de voorgeschreven maximumsnelheid samenhangende vorm van flexibiliteit, die eenvoudig in een kengetal kan worden uitgedrukt.

Zo zou kunnen worden beredeneerd dat gemiddeld 5 kilometer harder rijden dan de maximaal toegestane snelheid van 100 kilometer per uur de eerder genoemde minimaal gewenste flexibiliteit verankert, waarmee de marge (het kengetal) op 5% wordt vastgepint. Pas als een korttrajectgebruiker (laten we hem zo maar noemen) dit getal overschrijdt is hij in overtreding. Dus bij een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur kan een automobilist pas worden beboet indien hij gemiddeld 6,5 kilometer of meer te hard rijdt.

Ik raad u aan deze getallen nog een aantal dagen in de praktijk te testen. Dan komt u er wel uit.

MIJN VERKEERSSITUATIE BESCHREVEN

Ik heb slechts een korte afstand in de trajectcontrole gereden. Nam de afslag naar Vinkeveen. Bevond me in de derde rijstrook van rechts (in de rijrichting). Er was sprake van een behoorlijke drukte. Om in te kunnen voegen had ik geen andere keuze dan een rij auto’s met een iets verhoogde snelheid te passeren, waarna ik alsnog in staat was in te voegen en verderop de afslag Vinkeveen te nemen. Het leek me niet opportuun de hogere snelheid nog te compenseren, omdat ik daarmee achter mij rijdend verkeer zou kunnen hinderen en frustreren. Verder laat ik u nog weten dat deze verkeershandelingen mijn volle aandacht opeisten, waardoor ik niet in staat geweest ben de snelheden op de meters te controleren.

Zo is het gegaan. Ik zweer het op het leven van mijn oude moeder (die reeds lang geleden ten graven is gedragen). Dit is de waarheid.

Ik geef u ook nog even de berekeningen. Dat praat wat makkelijker. Mijn kengetal bedraagt dus eigenlijk 3 (%). Ruim onder de 5 (%) dus. U legt mij (en elke andere weggebruiker in een soortgelijke situatie) daarmee dus eigenlijk een onveilig rijgedrag op, hetgeen nooit de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest.

Indien we uitgaan van een toegestane maximumsnelheid van 130 kilometer per uur (door zovelen bepleit) berekenen we zelfs het (gevoels)kengetal van (3:(130/100)) = 2,3 % (afgerond). Ver onder de 5 (%) dus en de “schuldige” daarmee compleet vrijpleitend.

VRAGEN

In verband met de door u aan mij opgelegde bekeuring stel ik u nog een aantal vragen (omdat ik daarover op de bekeuring niet ben ingelicht), waarop ik graag een schriftelijk antwoord ontvang:

1 Over welke afstand heeft de trajectcontrole zich uitgestrekt?
2 Hebt u zich er van vergewist dat klager de A2 bij de afslag naar Vinkeveen heeft verlaten?
3 Kan de verkeersintensiteit (drukte) aanleiding zijn tot dwingend, kortdurend en aangepast rijgedrag?
4 Bij welke ondergrens van de overschreden snelheid komt de eigen verkeersveiligheid nooit in gevaar?
5 Is het niet handiger ongepast rijgedrag in een kengetal (percentage) uit te drukken?
6 Bij welk kengetal (percentage) wordt het zinvol een boete op te leggen?

7 Bent u zich er van bewust dat u in deze tijd van (vaak onredelijke) bezuinigingen met uw onbegrijpelijke boetebeleid kunt werken als katalysator van volksopstanden?
8 Bent u een (voormalig) aanhanger van de “verelendungstheorie”? Dat zou ook nog kunnen.

9 Speelt bij het opleggen van de (hoogte van de) boete nog een rol dat de Minister van Verkeer en Waterstaat zich uitvoerig met het dossier A2 heeft beziggehouden en daarover tegenstrijdige beslissingen heeft genomen?

TENSLOTTE: MIJN BEZWAAR

Ik maak ernstig bezwaar tegen de boete die u mij hebt opgelegd. Nota bene voor 103 kilometer per uur rijden op een weg waar een Boeing 747 moeiteloos met een snelheid van minstens 130 kilometer per uur zou kunnen neerstrijken.

Ik verzoek u de boete te seponeren. Wetende dat dreigen uiterst improductief kan zijn licht ik u er nu al vast over in dat ik mij tot de rechter zal wenden als u mijn verzoek niet inwilligt. Ook ga ik de boete niet vooruitbetalen.

Van harte hoop ik dat het gezond verstand weer gaat zegevieren. We wachten het af.

Met beleefde groeten,

Drs XX Wegpiraat

BIJLAGEN

1 Bezwaarschrift en Wob-verzoek
2 Gedetailleerd Wob-verzoek

—————————————————————————

Reageren:

Berichten over politiek, cultuur, sport. Polemieken. En zo meer. Voorzien van beeld en geluid als dat zo uit komt.