Riots London

riots-london.jpg

De rellen in London bij uitstek gezien door de bril van de omroep van waarden en normen. Daarom misschien wel juist nu zo buitengewoon informatief en sterk analytisch. Met gasten Dorien Gerskovica en Henri Beunders. Knevel en Van den Brink op hun best.

kvdb-tekst-100811.jpg

kvdb-logo.jpg

KVDB uitzending 10 augustus 2011

INLEIDING

Zijn dit rellen zonder precedent in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk? Ik denk van wel. Dit is niet eerder vertoond. Deze eruptie van geweld en plunderingen verdient een analyse (het zoveelste evaluatierapport) waarbij we de politieke correctheid eens moeten laten varen. Anders blijven we water naar de zee dragen. Alleen al daarom mag mijn bijdrage niet ontbreken… Ik houd het kort. Min of meer in telegramstijl. Ook nog populistisch natuurlijk. En ongenuanceerd, rechts – u kent dat wel….

RIOTS LONDON

Plato – uit de tijd van de Grieken – onderkende al het bestaan van een onderklasse en schreef ook nog een visionair boek over de gewenste inrichting van de staat. Het werk ‘Politeia’ is beroemd vanwege zijn rijke inhoud en literaire stijl, maar berucht vanwege het ’totalitaire’ aspect van de staat die erin ontworpen wordt (geef het volk brood en spelen en richt een grote politiemacht en een sterk leger op). Maar daarom niet minder relevant.

Londen had altijd al een grote (blanke) onderklasse van kansarme getatoeëerde raddraaiers en zwakbegaafden. Onder andere psychiater en arts Dalrymple heeft daar uitputtend over geschreven en voor gewaarschuwd, waarbij deze en passant ook nog wees op het grote aantal verstoorde familieverhoudingen in deze groep – ook niet bevorderlijk voor de opbouw van een gezonde generatie. Tezamen met de import van kansarme buitenlanders en fanatieke godsdienstaanhangers blijkt deze groep ongemerkt in tal en last te zijn gegroeid tot een ettergezwel dat onaangekondigd op barsten staat en het voorbestaan van de Britse natie bedreigt. Eenvoudiger kan ik het niet samenvatten.

Tel daar bij op het leger aan hooggeschoolde sociologen dat in haar zogenaamde wetenschappelijke ijver op niets anders blijkt uit te zijn geweest dan de maatschappij en haar inwoners te hospitaliseren om zich daarmee een machtspositie te kunnen verwerven (zich te verrijken – tel uit je winst). Reken maar dat ook de top van de Londense politie (ongewapend!) bevolkt wordt door dit soort incompetente lieden, die vanwege de ongeschooldheid van haar geesten ook niet in staat blijkt te zijn een geoliede politieorganisatie op de been te brengen, laat staan in staat is relevante maatschappijanalyses te maken – zoals door Plato bepleit en bedoeld.

Kort samengevat zijn dit – in mijn beleving – de kankergezwellen die worden aangetroffen en waarvoor op korte termijn geen oplossing bestaat.

Na dit vooronderzoek rest ons nog maar weinig tijd de juiste maatregelen te treffen, nodig om Engeland haar oude glorie terug te geven. Hoopgevend is dat de Britse premier de laatste dagen (!) mentaal een draai van 180 graden heeft gemaakt en opeens wel in staat blijkt te zijn de maatregelen te noemen die nodig zijn om de afbraak van een gehele natie tot staan te brengen.

Te hopen is dat hij niet achter de feiten blijft aanlopen. Hij krijgt daarom wat adviezen van mij – er vanuit gaande dat hij meeleest.

Om te beginnen zal het op de been brengen van een massale politiemacht de oplossing niet nabij brengen. De plunderingen gaan gewoon door en met hun mobieltjes in de aanslag zal het lastig blijken te zijn het schorremorrie plat te walsen. Ik zou David Cameron dan ook willen aanraden zo spoedig mogelijk de avondklok in te stellen en het leger in te schakelen. Schieten op samengeschoolden moet worden vermeden, omdat het niet effectief zal blijken te zijn en – in de ogen van een versofte samenleving – altijd ‘onschuldigen’ treft. Maar duidelijk in beeld zijnde plunderaars kan men rustig onder vuur nemen, waarbij ik er voor pleit ze niet door de knieën te schieten maar ze recht in het hart te treffen. Meer dan twintig doden hoeft dat niet te kosten. Een offer dat gebracht mag worden om het schorremorrie terug in hun riolen te drijven en waarvoor een breed maatschappelijk draagvlak zal blijken te bestaan.

De toekomst van Groot-Brittannië staat immers op het spel.

We hebben er wéér een natie bij die haar onschuld verloren heeft.
Plato kan tevreden zijn.

Tjekjardeel, 10 augustus 2011

Reageren:

Berichten over politiek, cultuur, sport. Polemieken. En zo meer. Voorzien van beeld en geluid als dat zo uit komt.