De werkende klasse is het zat

Het zou me niet verbazen als er in 2014 een strijd tussen uitkerings-gerechtigden en de werkende klasse (waaronder ook de AOW-ers met een aanvullend pensioen) zal losbarsten. Alle signalen wijzen in die richting, waarbij het op last van de SP (sic) door het NIBUD verrichte onderzoek (zojuist gepubliceerd) bij de behandeling van het wetsontwerp over de kostendelersnorm (Jetta Klijnsma, in 2014) onbedoeld de katalysator zal blijken te zijn.

KOSTENDELERSNORM – ONGEWENSTE UITKOMSTEN …….

U bent ze zeker tegengekomen, op mijn weblog: de stukjes over nivelleren, toeslagen voor minderbedeelden en voor de middenklasse de inkomensafhankelijke regelingen. Geschreven in polemische schrijfstijl, waar niet iedereen van gediend is – heb ik me laten vertellen.

Ik moet er daarom maar eens mee stoppen – met die stukjes, denk je wel eens, want voor je het weet word je ook nog door familie, vrienden en kennissen buitengesloten omdat zelfs zij de stank van deze azijnpisser niet meer kunnen verdragen.

Maar zo gemakkelijk en voorspelbaar is het leven niet. Want, zit je rustig bij de Amsterdamse kapper om je op te laten kalefateren voor de Kerstdagen en ander naderend feestelijk onheil, word je door de ook knippende collega-kapper recht voor zijn raap geconfronteerd met een berichtje over bijstandsuitkeringsgerechtigden dat hij zojuist van een vriend op zijn iPad binnenkreeg: of ik er ook van op de hoogte ben dat een gezin met twee kinderen in de bijstand (uiteraard niet de spruiten) maandelijks een netto-inkomen van 3250 euro te besteden hebben. Ik begrijp zijn verbazing maar kan hem niet verder helpen en wijs hem er in mijn naïviteit op dat niet alles wat op Google te vinden is op waarheid berust. Bovendien kan ik me dit ook niet voorstellen indachtig het gegeven dat ik in mijn omgeving voorbeelden hoor van bijna uitgewerkte schoolmeesters en wachtmeesters bij de politie die beiden niet meer dan zo’n 2400 netto per maand aan vrouwlief (of andersom, manlief) kunnen afdragen, waarbij aangetekend moet worden dat de kinderen van de schoolmeester natuurlijk de deur uit zullen zijn en de politieman extra inkomen kan vergaren door in onregelmatige diensten te werken. Ik beloof het uit te zoeken.

Het opgestuurde e-mailtje dus thuisgekomen maar eens rustig bekeken. Waarbij ik na een vluchtig onderzoek moet constateren dat de schrik me in de benen slaat, want het berichtje is meer dan valabel als ook nog blijkt dat de gegevens komen uit een zeer recent onderzoek van het gerenommeerde Nibud dat in opdracht de Socialistische Partij (sic) is verricht en waarschijnlijk bedoeld is om de naderende kostendelersnorm die de regering bij monde van staatssecretaris Klijnsma wil invoeren, aan de kaak te stellen. Maar dat pakt dus anders uit en ontlokt een der reageerders op het artikel dat door Das Kapital op het Internet is geplaatst de uitspraak: “Een goed rapport van de SP, onbedoeld. Nu is nog duidelijker waarop gekort kan worden, namelijk op hun profiterende achterban”.

U moet het uitvoerige rapport van het Nibus zeker gaan lezen, waarin voor alle mogelijke samenlevingsverbanden de besteedbare inkomens (uitkeringen) worden berekend en de toelagen voor zorg en andere zaken – maar nog niet de huurtoeslag – zijn meegerekend. Wel zo eerlijk, dus. Ook de vaste lasten voor die groep worden bekeken, maar die bestaan slechts uit zaken als voeding, kleding, persoonlijke verzorging en onderhoudskosten (waarbij merkwaardigerwijs de kosten voor het onderhoud van de tuin ook wordt meegenomen). Eigenlijk gaat het hier dus om vreten, zuipen en neuken. Heel basaal dus, wel een beetje passend bij die groep en leider Spekman (PvdA), die trots laat aantekenen dat hij het totale bedrag aan kleedgeld dat hij van de belastingbetaler ontvangt aan de partijkas schenkt. De man verschijnt daarom in openbare optredens altijd in trui vermomd, als ware het om het volk in te wrijven dat deze patjepeeër en voorman van de uitkeringsgerechtigde klasse hiermee met die groep toch maar mooi zijn solidariteit toont. Als in de beste tijden van de voormalige Sovjet-Unie. Het vermoeden bestaat zelfs dat hij – net als zijn grote roerganger Den Uyl – ’s zomers kamperend in Nederland rondtrekt, om hier zijn vakantie te vieren. De reisbureaus en de echte arbeidersklasse zullen wel blij zijn met hem.

Ik voorspel u dat dit rapport – dat vorige week verschenen is – in 2014 zal leiden tot een opstand van de werkende klasse (waarbij ik ook de uitgewerkte bejaarden met aanvullende pensioenen meereken) op een wijze die we niet eerder hebben meegemaakt. Waarbij de revolte waarmee het huidige kabinet een jaar geleden met een inkomensafhankelijke zorgpremie dacht aan te kunnen treden, zal verbleken.

Een voorproefje van de reacties van werkende burgers op het artikel uit Das Kapital zijn nu al te vinden op het Internet. En liegen er niet om. Een bloemlezing daaruit zal ik meeleveren, met dit artikel. Ook nog leerzaam en inzicht gevend in de mate waarin dit land nu al kapot is genivelleerd. Waar de sociale media al niet goed voor zijn…

Het bijstandsgezin van 3250 euro netto per maand raad ik aan de huurtoeslag ook nog even mee te rekenen, om uit te komen op zo’n 3450 euro aan besteedbaar inkomen. En de mannelijke wederhelft van het gezin moet zich (voor de grap, maar ook wel handig) laten inschrijven bij zijn ouders, zodat vrouwlief de toeslagen nog wat kan ophogen. Het Parool schreef hier reeds over (en minister Plasterk is voor deze uitkeringsfraude al op het matje geroepen). Dan moet het toch mogelijk zijn uit te komen op een netto-inkomen van een slordige 3800 euro maandelijks.

Voor zo’n salaris wil ik ook wel thuis blijven zitten.

Website artikel: www.daskapital.nl
Website Nibud: rapport

Wetsvoorstel: kostendelersnorm

BLOEMLEZING REACTIES (in PDF)

REACTIES 01-07
REACTIES 08-13
REACTIES 14-21
REACTIES 22-24
REACTIES 25-30

Reageren:

Berichten over politiek, cultuur, sport. Polemieken. En zo meer. Voorzien van beeld en geluid als dat zo uit komt.