De Euro in/uit Europa – najaar 2012

Overwegingen geplaatst in het juiste perspectief
Met een puike stemwijzer een weloverwogen standpunt innemen

In de verkiezingscampagnes speelt Europa en de Euro een grote rol. Volkomen terecht natuurlijk want sommige landen verkeren in grote crisis en hebben er veelal ook nog een potje van gemaakt. De toekomst van de Europese Unie staat op het spel. In het najaar van 2012 vallen er belangrijke beslissingen.


Jammer dat de partijtjes niet het hele verhaal mogen of kunnen vertellen tijdens de eindeloze debatjes die aan dit ingewikkelde onderwerp worden besteed. Waarin vaak niet langer dan enkele minuutjes uitleg mag worden gegeven. Levensgevaarlijk, populistisch en op het randje van politiek fatsoen om dan nog de burger om een oordeel te durven vragen. Met de invoering van een driepartijenstelsel had men dit kunnen voorkomen. Maar zo visionair zijn onze politieke roeptoeters niet.

En om de complexiteit van het vraagstuk nog maar eens te benadrukken leveren we u een ARGUMENTENKAART, waarmee het Europese EURO-probleem in kaart is gebracht. Vanwege het belang voor ons en toekomstige generaties uit de NRC van vorige week (zaterdag 8 september 2012) geplukt, maar ook verkrijgbaar bij De Argumentenfabriek die de kaart door de Duisenberg school of Finance heeft laten ontwikkelen. Om aan de muur te spijkeren!

DE ARGUMENTENKAART links (klik om pdf-bestanden te openen)
DE ARGUMENTENKAART rechts (klik om pdf-bestanden te openen)

STANDPUNTEN EU 2012 POLITIEKE PARTIJEN (klikken)

ADRES ARGUMENTENFABRIEK: www.argumentenfabriek.nl/winkel

Reageren:

Berichten over politiek, cultuur, sport. Polemieken. En zo meer. Voorzien van beeld en geluid als dat zo uit komt.