Waarom ik tegen de EU grondwet stem

DE NOTA TREFT U AAN IN HET MENU-ONDERDEEL TEKST

eu-grondwet.jpg

Ik heb me vreselijk geërgerd aan onze minister van Economische zaken, die – veelvuldig in het nieuws zijnde – niet nalaat te roepen dat hij een volksraadpleging over de Europese grondwet niet ziet zitten – de burger is daar blijkbaar te dom voor – maar zelf niet bij machte is duidelijk te maken waarom we met z’n allen vóór zouden moeten stemmen. Ik heb daarom het bange vermoeden dat minister Brinkhorst (over hem hebben we het) het zelf niet zo goed begrijpt en daarom de laatste zou moeten zijn de burger te beletten zich over het grondwetsvoorstel uit te spreken.

Maar je alleen kwaad maken helpt niet erg. En je wilt zo’n arme man natuurlijk ook graag helpen. Meestal kan ik het dan ook niet laten in de pen te klimmen om betrokkene een emailtje te sturen waarop hij natuurlijk met smart zat te wachten. Ik begin de tekst van het bericht dan op een wijze als in de eerste alinea besproken en voeg er meestal ook nog iets aan toe “over gewenst voortschrijdend inzicht” in de hoop dat mijn meegeleverde nota hem op het goede spoor zal zetten.

U begrijpt het al. Meestal hoor je niets meer en ligt het voor de hand dat de aan het berichtje gekoppelde nota de minister nooit heeft bereikt. Weggefilterd door een overijverige ambtenaar die daarvoor speciaal door hem is aangesteld.

Gelukkig kennen we tegenwoordig het fenomeen weblog waarop ik de nota alsnog kan plaatsen. Ik laat het aan u over om te beoordelen of minister Brinkhorst iets heeft gemist.

De nota is in zijn geheel te lezen bij het menu-onderdeel TEKST.
Er kan vrij over worden beschikt.

Reageren:

Berichten over politiek, cultuur, sport. Polemieken. En zo meer. Voorzien van beeld en geluid als dat zo uit komt.