TWEETS

Ik gruw van het oppervlakkige Facebook dat uitsluitend voor zwakbegaafden lijkt te zijn ontwikkeld, maar Twitteren vind ik een ander verhaal.

Met een TWEET kan immers kort en krachtig en als het moet ook nog snel commentaar worden geleverd op zaken die u op een zeker moment relevant genoeg vindt om den volke te tonen. Vaak provocerend van toonzetting en inhoud, zodat er altijd wat te beleven valt. Gefundenes Fressen voor opiniemakers, tot welke groep ik me voor het gemak dan ook maar reken…

Hier geplaatst en te bekijken.


JANUARI 2014

tweet.jpg

DE INTELLECTUEEL

“Het is niet de verantwoordelijkheid van de intellectueel om preken te houden over het onderwerp verzoening, maar de werkelijkheid te doorgronden en haar valstrikken bloot te leggen.”

Adam Michnik (nov-2001) – N.a.v. 0911


JANUARI 2014

HET IS ZOVER……

Weekers weg – Nu nog de Vlaktax invoeren….

JANUARI 2012

vlaktax.jpg

tweet1.jpg

“Het oerwoud aan steeds ingewikkelder wordende inkomensafhankelijke regelingen kost de staat jaarlijks miljarden aan onnodige bureaucratie en niet te achterhalen fraude, en dient derhalve zo spoedig mogelijk te worden vervangen door een vlaktax”


DECEMBER 2013

tweet.jpg

FRICTIEWERKLOOSHEID

“Omdat in Nederland een zooitje ongeregeld aan zogenaamde studenten met opzet en uit luiheid een foute studie heeft gekozen zit technologiebedrijf ASML nu met de gebakken peren en meer dan honderd (!) onvervulbare vacatures….”

ASML vacatures december 2013


DECEMBER 2013

tweet.jpg

DE EU OP DE RAND VAN DE AFGROND

“Om de burger te paaien en om te voorkomen dat de EU op termijn het loodje legt zou de Europese Commissie nog voor de eerstkomende verkiezingen in mei 2014 haar professionaliteit moeten bewijzen door het parlement in Straatsburg op te doeken, parlementariërs gedifferentieerd te honoreren en een prudent beleid ten aanzien van vrij verkeer van werknemers van zojuist toegetreden landen te voeren.”

Zie ook het artikel van Robert Cooper over het Habsburgse rijk – NRC za 28 dec 2013


DECEMBER 2013

tweet.jpg

INBURGEREN

“In plaats van nieuwe Nederlanders op de inburgeringscursus te leren dat we hier graag boerenkool met worst eten zouden zij er indringend op moeten worden gewezen dat onze samenleving reeds langere tijd seculier is, een strikte scheiding van kerk en staat nastreeft, in dit land het leveren van kritiek op godsdiensten is toegestaan, we een vrije pers kennen en dat het vrije woord tot het allerhoogste goed behoort.

Indien immigranten niet van plan zijn deze kernwaarden van Het Vrije Westen te respecteren, moet hen onmiddellijk het Nederlanderschap worden ontnomen.”


NOVEMBER 2013

tweet.jpg

EEN PLEIDOOI VOOR DE VRIJE GEDACHTE

“Voor een christelijke dhimmitude hebben we niet te vrezen, maar met die van de islam zoveel te meer. Dan kun je niet meer veilig over straat lopen. Daarom alleen al moet artikel 147 – over het verbod op godslastering – zo snel mogelijk uit de grondwet verdwijnen!”

P&W wo 27 nov boris vd ham (d66)


NOVEMBER 2013

tweet.jpg

DE DORPSELITE VERDEELT HAAR PEPERNOTEN

“De dorpsbestuurders van Heerenveen en Katwijk zien er niet tegenop inkomenspolitiek te bedrijven door “oudere rijken” (lees: naïeve burgers die levenslang hebben gespaard en op leeftijd gekomen keurig hun inkomensafhankelijke WMO-premie hebben afgedragen), ook nog voluit voor de kosten van de traplift in hun riante (…) woning op te laten draaien.”

NRC 28 november 2013 – voorpaginanieuws


OKTOBER 2013

tweet.jpg

NOOIT GEWETEN….

“Zodra je vastgepind bent op een te hoog bruto inkomen vliegen de inkomensafhankelijke regelingen je om de oren en duurt het niet lang meer voor je door stapeling genivelleerd bent tot bijstandsniveau.

Daarom alleen al moeten deze regelingen zo snel mogelijk van tafel !!”


OKTOBER 2013

tweet.jpg

NIVELLEREN GESLAAGD!

“’t Spekmannetje (PvdA) kan tevreden zijn – het begint op te vallen, je ziet het steeds vaker: het zijn niet de meest snuggere koppen die tegenwoordig in de mooiste auto’s rijden, of met de prachtigste elektrische fietsen pronken. Terwijl de intelligentsia haar concertabonnementen moet opzeggen om rond te kunnen komen.”

LEES OOK EENS: fraude met toeslagen SPITS (in PDF)


OKTOBER 2013

tweet.jpg

VISIONAIR JEUGDIG JONG POLITIEK TALENT

“De linkse broeders uit het kabinet Rutte II vinden het belangrijker de voor Sociale Zaken begrootte 80 miljard (jaarlijks, bestanden zwaar gecorrumpeerd) te verdedigen dan de teloorgang bij de Ouderenzorg, het Onderwijs en de Pensioenen te stoppen – laat staan de 30% (!) werkenden in de watten te leggen, door niet te nivelleren.”

pdficon.gif

NRC-20131021-DECADENTIE ANNO 2013


AUGUSTUS 2013

tweet.jpg

OPGEDRONGEN NORMEN EN WAARDEN

“Het is een veeg teken dat visieloze regeringsleiders blijven volharden in hun eis dat een democratie slechts in stand kan worden gehouden door ook op religie gebaseerde politieke partijen aan verkiezingen te laten deelnemen, terwijl deze eigenlijk verboden zouden moeten worden.”


AUGUSTUS 2013

VERGANE GLORIE

tweet.jpg

“Zolang ook de getalenteerde jeugd er niet voor terug deinst uitsluitend voor sexy (psychologie, sociologie, politicologie) studies te opteren, etteren de welvaartspuistjes gewoon door en zal het niet lang meer duren voor NL ook zijn triple-A status heeft verloren.”


JULI 2013

tweet.jpg

EEN ISLAM VOOR HET VRIJE WESTEN

“De enige stroming uit de Islam die enig uitzicht biedt op een succesvolle en gezonde integratie in westerse democratieën zou die van de Alevieten kunnen zijn.”


APRIL 2013

tweet.jpg

“Bij de visionaire aanhangers van IEDERWIJSSCHOLEN tref je de samengebalde denkkracht van een spraakmakende, maar zwakbegaafde volkselite die helaas ook nog diep in de poriën van de Nederlandse samenleving blijkt te zijn doorgedrongen.”


MAART 2013

tweet.jpg

WERELDGODSDIENSTEN

“Om een fanatiek geloof dat de wereld wil veroveren iets te relativeren zouden we het islamitisch collectivisme kunnen laten weten dat er desondanks toch maar mooi minstens 1 miljard chinezen varkensvlees eten.”


MAART 2013

tweet.jpg

ASSCHER, HET NATUURTALENT VAN DE AMSTERDAMSE WALLEN

“Hoe Lodewijk Asscher werd genaaid door een nep-prostituée – nog een omgebouwde ook”
“Hoe prostitutie-beleid werd gebouwd op het bedje van onzin en halve kerels.”

(met toestemming overgenomen van JvdK)


MAART 2013

tweet.jpg

EEN POLITIEKE EERSTE KAMER

“In plaats dat Plasterk zijn energie steekt in het bijeen schrapen van provincies zou deze kakelkip aan een wetsontwerp ter opdoeking van het valse democratisch collectief der Eerste Kamer moeten gaan werken. ”


MAART 2013

tweet.jpg

TELOORGANG

“Om zijn imago op te poetsen zou Witteman beter het ondermaatse P&W kunnen verlaten, in plaats van nu krampachtig aan te schuiven bij Radio 4 (klassieke muziek) programma’s.”


FEBRUARI 2013

tweet.jpg

SMARTPHONES

“Overmatig gebruik van sociale media (door kinderen) leidt tot geringe analytische vermogens en pathologische zelfoverschatting.”

Susan Greenfield, neurowetenschapper – NRC 020213

“Er is onder de jeugd sprake van “digitale debilisering” – een sterk verminderd vermogen om argumentatieve teksten te begrijpen en een sterk verminderde eruditie.”

Mark Bauerlein, anglist – NRC 020213


FEBRUARI 2013

tweet.jpg

MODERNE POLITIEK

“Politieke partijen met een religieuze grondslag moeten worden uitgesloten van deelname aan democratisch uitgeschreven verkiezingen, omdat in pluriforme samenlevingen bevolkingsbreed gedragen normen en waarden nooit kunnen en mogen worden opgelegd.”


FEBRUARI 2013

tweet.jpg

SECULIERE STATEN: MEER DAN OOIT GEWENST

“Overbevolking – met daaraan gekoppeld religieus fanatisme, zijn de voorwaarden voor een totale ondergang van op deze leest gestoelde naties.”


FEBRUARI 2013

tweet.jpg

DE VAL VAN HET BRITSE POND (290113)

“Geen enkele regeringsleider van een EU-land zou er ook maar over moeten piekeren een referendum over de EU of de EURO uit te schrijven. Wat er dan gebeurt is te zien aan het Britse pond, dat na de toespraak van Cameron aan een dalende glijvlucht is begonnen.”


JANUARI 2013

tweet.jpg

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

ARMOEDEBELEID

“Wetgeving en de bijpassende uitvoeringsbureaucratie vernietigen de band die tussen de rijke (schenker) en de arme (ontvanger) zou moeten bestaan.

Tocqueville: “Mémoire sur le paupérisme”
Tocqueville werd beroemd met zijn werk “De la démocratie en Amérique”


DECEMBER 2012

tweet.jpg

ABP

Hoe de Overheid haar gepensioneerden (ambtenaren en leraren) plundert

“Terwijl grote bedrijven als Shell en ING (nota bene ook nog staatsbank) hun pensioenfondsen aanvullen, plundert de Overheid die van haar eigen mensen (ABP) zonder de intentie te tonen de huidige gepensioneerde ambtenaren en leraren hiervoor op termijn te compenseren.”

Uitzending Zembla

pdficon.gif

Pamflet 800 miljoen euro belastinggeld naar ING Pensioenfonds
Artikel Prof. dr. B.M.S. van Praag
Stuitingsbrief ABP


DECEMBER 2012

tweet.jpg

POLITICUS VH JAAR

Han Noten vertrekt uit de Eerste Kamer: ‘Senaat wordt te politiek’

“Nu senator Han Noten (PvdA) uit principiële overwegingen besloten heeft de Eerste Kamer te verlaten, kunnen we hem alsnog uitroepen tot Politicus van het Jaar 2012.

Te hopen is dat meer leden van dit verkalkte, politiek onzuivere, ondemocratische Instituut zijn voorbeeld zullen volgen.”

tweet.jpg

CLIËNTELISTEN VH JAAR

“Gezien hun frauduleuze rol bij de berichtgeving en presentatie rond de verkiezingen voor de Eerste Kamer (voorjaar 2011) maakt het koppel Pauw en Witteman (VARA) met stip de grootste kans bovengenoemde prijs in de wacht te slepen.”

Lees nog eens het artikel “Verkiezingsfraude” [onder Politiek] van 18 februari 2011


NOVEMBER 2012

tweet.jpg

Het uitroeien van een (de) elite

“Vijanden van het volk. Bloeden zullen ze. Daarom alleen al is het nivelleren een feest.”

Deze vrije interpretatie van een uitspraak van Spekman (partijvoorzitter PvdA) roept herinneringen op aan een grijs verleden en zou zo maar de opmaat kunnen zijn tot een heilstaat en een Securitate met deze patjepeeër als roverhoofdman.

(Opgeborreld na lezing van Kameraad Baron: het bekroonde boek van Jaap Scholten)


tweet.jpg

“Te hopen en te verwachten is dat het kabinet samson/rutte spoedig na haar eerste optreden zal vallen, zodat er alsnog een zakenkabinet kan worden gevormd.”


NOVEMBER 2012

tweet.jpg

“In plaats van nu eindelijk eens het bijzonder (godsdienst-) onderwijs op te doeken heeft het heldhaftige visionaire paarse koppel samsam/rukker er middels de aangekondigde nivelleringsacties met het zorgpremiedebacle voor gekozen de maatschappelijke elite uit te roeien.”


NOVEMBER 2012

tweet.jpg

Kabinetsplannen
INKOMENSAFHANKELIJK NIVELLEREN – HET STOKPAARDJE VAN LINKS

“Het laat zich aanzien dat de ruggengraat (middenklasse) van NL de aan haar opgelegde forse inkomensafhankelijke bezuinigingen zal afwentelen op haar extra bestedingen, waarmee de economie de nekslag zal worden toegebracht die NL de eerstkomende vier jaar niet meer te boven zal komen…”

tweet.jpg

Kabinetsplannen
MARKTCONFORM ALS BEZWERINGSFORMULE – HET STOKPAARDJE VAN RECHTS

“Met de voorgenomen versobering (het uitkleden) van de www-uitkering zal de (nu nog) werkende klasse haar vertrouwen in de toekomst verliezen, hetgeen tot onmiddellijk gevolg zal hebben dat de huizenmarkt nu definitief ineen zal storten…”

tweet.jpg

Kabinetsplannen – STRATEGISCH BELEID

“De forse toename van het aantal inkomensafhankelijke regelingen (met name in de zorg, maar ook bij de kinderbijslag en de huren) zal het verschijnsel van de armoedeval versterken en leiden tot het verdwijnen van de prikkel zich verder te ontwikkelen, daarmee NL achterlatend als veredelde bananenrepubliek in plaats van een hoogontwikkelde kenniseconomie.”


OKTOBER 2012

tweet.jpg

“Laten we hopen dat roeptoeter Twan Huys – u weet wel, die linkse betweter van Nieuwsuur – van Holleder geleerd heeft dat het onbeschaamd etaleren van immoreel gedrag een valkuil is waar je eens in wegdondert. Het zal daarom niet lang meer duren voordat ook de tronie van deze meneer voorgoed van de buis verdwenen zal zijn….”

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


SEPTEMBER 2012

tweet.jpg

“Tegen het verplicht afleggen van een bankierseed (voorstel minister Kees de Jager) loopt het gilde van veroorzakers van de kredietcrisis (USA) en bankencrisis (NL) nu al massaal te hoop – hetgeen een goed teken is, want het getuigt ervan dat er bij deze groep inhalige en incompetente bankiers een open zenuw is geraakt. Velen van hen hadden trouwens al lang en breed achter de tralies moeten zitten.”


SEPTEMBER 2012

tweet.jpg

“In plaats van de financiele crisis af te wentelen op ambtenaren ligt het meer voor de hand het bankpersoneel een aantal jaren flink te korten op hun salaris”


AUGUSTUS 2012

null

tweet.jpg

“Er bestaat nog een laatste middel om het laffe verbrokkelde politieke landschap – waarin feitelijk niets te kiezen valt – te dwingen zich om te vormen tot een tweepartijenstelsel, namelijk door bij de landelijke verkiezingen op 12 september massaal thuis te blijven.”


JUNI 2012

tweet.jpg

“Het Nederlandse voetbal heeft niets te zoeken in primitieve Oostbloklanden waar corrupte autoriteiten haar gedachtegoed laat uitdragen door een grote racistische voetbalschare van eigen bodem.

Het zou van moed, visie en inzicht getuigen als onze hoogbegaafde voetbalsterren daarom besluiten op het EK ook hun tweede wedstrijd tegen Duitsland te verliezen.”

Uitzending BRT zaterdag 9 juni 2012 over Poolse en Oekraïense voetbalhooligans


MEI 2012

tweet.jpg

“De middenklasse zal net zo lang doorgaan met het afwentelen van de aan haar opgelegde aanzienlijke bezuinigingen tot we de toestand van een volledig genivelleerde samenleving hebben bereikt, waaruit de elite zal zijn verdwenen en alles van waarde is opgeruimd.”

“LENTE akkoord: hoe verzin je het……”


JANUARI 2012

leo-strauss.jpg

tweet.jpg

“De filosoof Leo Strauss stelde dat het logisch gevolg van cultuurrelativisme eruit bestond dat kannibalisme een kwestie van smaak was”


JANUARI 2012

korten-pensioenfondsen.jpg

tweet.jpg

“Het korten op de uitkeringen van een uitgewerkte generatie zal onherroepelijk leiden tot een blijvende ontwrichting van de Nederlandse samenleving….”


JANUARI 2012

tu-delft-studieduur.jpg

tweet1.jpg

“De ambitie om tot een der vooraanstaandste kenniseconomieën ter wereld te gaan behoren moet met de door de politiek aan de TU van Delft afgedwongen studieduurverkorting als vervlogen worden beschouwd”


JANUARI 2012

vlaktax.jpg

tweet1.jpg

“Het oerwoud aan steeds ingewikkelder wordende inkomensafhankelijke regelingen kost de staat jaarlijks miljarden aan onnodige bureaucratie en niet te achterhalen fraude, en dient derhalve zo spoedig mogelijk te worden vervangen door een vlaktax”


JANUARI 2012

ho50-procent.jpg

tweet1.jpg

“De eis van progressieve politici (en de onderwijsraad – 2006) dat de helft van de bevolking binnenkort hoger opgeleid moet zijn heeft als bijkomend voordeel dat daarmee haar eigen zwakbegaafdheid kan worden verzwegen”


JANUARI 2012

oaw-embleem.gif

tweet1.jpg

“Om enige kwaliteit bij hbo-instellingen te kunnen garanderen dienen er landelijke examens voor tenminste een aantal kernvakken te worden ingevoerd”


JANUARI 2012

koninklijke-weg-1.jpg

tweet1.jpg

“Een vlot en handig middel om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren wordt verkregen door studies, die het meest geprofiteerd hebben van een instroom die langs de “koninklijke weg” ((mbo4) – havo – propedeuse hbo) tot stand is gekomen, hun universitaire status te ontnemen”