Doet u mij maar “inkomensafhankelijk”

Hoe afstammelingen van Karl Marx en Friedrich Engels er binnen niet al te lange tijd in zullen slagen de Lage Landen om te toveren tot een proletarisch paradijs op aarde.

REGEERAKKOORD OKTOBER 2012

inkafhankelijk.jpg

Doet u mij maar één bier (en laat een ander het rondje betalen). Dit type kroegtijger maakt er een sport van flink in te nemen maar niet zelf af te rekenen. Dat laat ie een ander doen.

De metafoor waarmee een groep burgers op identieke wijze wordt voorzien van steeds meer producten waarop inkomensafhankelijk is gekort, is gauw gemaakt.

Klik maar eens op het plaatje en laat u verrassen …

Ook geschrokken bij deze aanblik? Introduceren we hiermee ongewild een groep kronkelmieren (een nieuwe diersoort, die er de voorkeur aan geeft de ander te laten betalen)? En waar loopt dit spaak?

Is nivelleren gratis? Ik denk het niet, want de regelingen blijken extreem fraudegevoelig te zijn en het ontstaan van een enorme bureaucratie aan te moedigen – in een tijd dat de burger niet zit te wachten op nieuwe bezuinigingen.

Duidelijk is dat het zojuist aangetreden kabinet (nivelleren is een feest) onze bezorgdheid niet deelt. Ze strooien met inkomensafhankelijke regelingen alsof het pepernoten zijn…

In een doorwrocht artikel doen we het even voor u uit de doeken.

———————————————————————————————-
NIVELLEREN

Geef het kapitalisme de vrije hand en ze zoeken de sterkste schouders of buiten de echte zwakkeren uit. Met navenante inkomensverschillen tot gevolg. Terecht of onterecht – dat is nog maar de vraag, proberen vooral socialisten deze effecten te neutraliseren. Eerlijk delen noemt men dat, of ook wel: nivelleren. De sterkste schouders de zwaarste lasten.

De burger die vaak deels door eigen schuld (die vraag wordt helaas nooit gesteld) en ondanks de meestal bijna gratis zijnde voorzieningen waarmee vakbekwaamheid op peil kan worden gebracht, gedurende jaren slechts een minimaal inkomen bijeen heeft weten te sprokkelen verdient het te worden bijgestaan door een verwende kapitalist, die best wat kan missen van zijn maximale inkomen, dat gemiddeld bruto echter meestal niet meer dan vier keer het minimale bijstandsloon zal bedragen. Daar moet u echt eens op gaan letten! Desondanks behoort men – volgens de politiek – onder alle omstandigheden solidair zijn met de zwakkere, in een nette op christelijke leest geschoeide samenleving. ’t Is maar dat u het weet.

De Nederlandse samenleving kent een lange geschiedenis van progressief belasting heffen, waarbij de politiek zich beperkte tot het periodiek opschalen van een paar procentjes meer of minder per schijf. Niet iedereen werd daar vrolijk van maar het principe werd desalniettemin door de burger breed gedragen.

Helaas heeft daarna de politiek in toenemende mate inkomensafhankelijke regelingen ingevoerd, toen ze bemerkte dat dit nivelleringsinstrument zich ook nog uitstekend leende om een verdeel- en heerspolitiek te voeren en tevens als belangrijk bijeffect haar ondoorzichtigheid kende.

NEVENEFFECTEN
Om niet te verzanden in strategisch geneuzel kiezen we er voor een en ander met een voor iedereen te begrijpen voorbeeld toe te lichten.

Waaruit zal blijken dat inkomensafhankelijk nivelleren zijn doel voorbij schiet, heel verschillend kan uitpakken, daardoor ondoorzichtig wordt, de deur wagenwijd open zet voor een verdeel- en heerspolitiek en versterkt het verschijnsel van de armoedeval introduceert, daarmee het principe van loon naar werken (en studeren) onderuit halend.

Zelfs het voeren van een inkomenspolitiek wordt hol geleuter omdat puntenwolken in de statistieken steeds verder zullen uitdijen en steeds grotere groepen burgers ten gevolge daarvan onredelijk hard zullen worden getroffen met een inkomensachteruitgang.

Verder is het stelsel fraudegevoelig en wordt het op den duur oncontroleerbaar, met een in tal en last groeiend ambtenarenapparaat dat de nieuwe wetten moet uitvoeren. Op hun computertje en met behulp van programmatuur waarvan de ontwerp- en ontwikkelkosten smakken met geld hebben gekost. De overheidsuitgaven groeien daardoor ook nog als kool.

Voorspelbaar is dat deze ongewenste effecten en bijwerkingen de samenleving op den duur onderuit zullen halen en Nederland zal doen degraderen tot een bananenrepubliek waaruit de welvaart geheel zal zijn verdreven.

HET VOORBEELD

Een plaatje spreekt boekdelen. Vooral als de materie bijna niet meer te doorgronden is. Het mag dus niet ontbreken. En we zullen het kort toelichten. Klik er even op om het te vergroten.

We plaatsten twee bedragen naast (tegenover) elkaar, met een “kapitalist” die bruto €5000 verdient en een “zwakkere” die het niet verder heeft geschopt dan €1500 per maand. trouwens, een te verdedigen verschil in een gecompliceerde samenleving. En waarschijnlijk van toepassing op een groot gedeelte van de bevolking.

Helaas rekent de grootverdiener zich rijker dan hij is en raakt hij door een progressief belastingstelsel meteen maandelijks al een aanzienlijk deel van zijn vrij te besteden inkomen kwijt.

Uit het staatje blijkt dat hij nu nog maar €1514 (2939 minus 1425) voorligt op de ander, terwijl hij op €3500 (5000 minus 1500) netto had gerekend. De promotie die hij zojuist heeft gemaakt pakt dus minder fraai uit dan gedacht. Dat is even slikken.

De ellende begint pas echt als we de inkomensafhankelijke regelingen gaan meetellen. Dan slinkt zijn voorsprong tot een schamele €922 (2196 minus 1274) netto per maand. En indien het kabinet ook nog de plannen 6, 7 en 8 ten uitvoer brengt is de voorsprong nog maar €682 (2206 minus 1524). Het punt van een complete nivellering is dan bijna bereikt (sic). Karl Marx en Friedrich Engels hadden het niet beter kunnen regelen.

APPELS EN PEREN
Oplettende lezers zullen opmerken dat er appels met peren worden vergeleken, aangezien alle burgerdoelgroepen bij elkaar zijn geveegd (een gezin met 3 kinderen kan niet ook nog gepensioneerd zijn). Klopt, maar het gaat voorlopig even om het principe, waarbij goed te zien is dat hier de neveneffecten optreden waarvoor we eerder al gewaarschuwd hebben. Dus we laten het maar zo.

We raden u aan even naar hartenlust te stoeien met de cijfers uit het staatje en ze te spiegelen aan uw eigen situatie (waarbij uw burgergroep tijdens uw leven nog een aantal keren kan veranderen). Aan het eind van dit artikel krijgt u zelfs de mogelijkheid het als pdf-bestand af te drukken, zodat u het op uw gemak nog eens kunt bestuderen (en naar eigen inzicht indelen of uitbreiden).

Ook de armoedeval (waarbij u bij een promotie netto minder gaat verdienen) is nu te verklaren.

DE PUNTENWOLK

In het plaatje zijn – horizontaal – de verschillende burgerdoelgroepen uitgezet tegen – verticaal – het bijbehorend netto inkomen. Op de blauwe lijn bevinden zich de meeste inkomens (hopen we).

Zo ontstaan de “ puntenwolken” (koopkrachtplaatjes) waarmee de politiek haar inkomensbeleid verdedigt. Op de getrokken blauwe lijn zit je goed met je inkomen, maar als je daar (ver) buiten valt ben je de pineut. Oplettende lezers zal het opgevallen zijn dat de wolk steeds boller wordt – ten gevolge van de in tal en last toenemende inkomensafhankelijke regelingen. De Haagse blufgozertjes schijnen er geen moeite mee te hebben.

Duidelijk is dat het voeren van inkomenspolitiek een gepasseerd station is: laat u geen oor aannaaien. Het behoort zo langzamerhand tot de Haagse folklore en heeft geen enkele bewijslast meer.

ONS REST DE VLAKTAKS
We laten het hierbij. Om te voorkomen dat het artikel de dikte krijgt van een heus rapport. U kent nu het paradepaardje van links. Het land gaat er aan kapot.

Laten we onze hoop vestigen op de invoering van de vlaktaks, nu daarover steeds meer artikelen verschijnen. Ook een politieke partij (het CDA) is voor. Bij dit type belastingen wordt het huidige stelsel vervangen door een belasting op consumptie. Het heeft als bijkomend voordeel dat een groot deel van het ambtenarenapparaat kan verdwijnen. Handig, in een tijd dat er teveel op de burger wordt bezuinigd.

Een rapport daarover is ook al geschreven (in oktober 2012 door de commissie Van Dijkhuizen), maar voorlopig (weer eens) opgeborgen in een ambtelijke lade.

Nu maar hopen dat het daar weer gauw uit zal worden opgevist.

TOT SLOT

Lees ook: nivelleren is een feest. Een andere insteek maar ook illustratief. PDF-bestanden kunt u afdrukken. Om eens beter te bekijken.

pdficon.gif

EXTRA artikel NIVELLEREN FEEST A
EXTRA artikel NIVELLEREN FEEST B

inkafh VOORBEELD

Reageren:

Berichten over politiek, cultuur, sport. Polemieken. En zo meer. Voorzien van beeld en geluid als dat zo uit komt.