Gedoogbeleid: handhaven of corrigeren?

DE NOTA TREFT U AAN IN HET MENU-ONDERDEEL TEKST

gedoog.jpg

In een democratische rechtsstaat is de NORM uitgangspunt voor overheidsinterventie in het handelen van burgers. Hier is een belangrijke taak voor de politiek weggelegd, want deze bepaalt immers de NORM waarmee wij als burgers zullen moeten leven.

Bij toeval kreeg ik materiaal in handen waarmee partijkader (in dit geval voor de VVD) wordt geselecteerd. De casus die de sollicitant werd voorgelegd vond ik interessant genoeg om mijn tanden er in te zetten. De vraagstelling over gedoogbeleid dateert van 2001, maar is  naar mijn mening ook in 2007 actueler dan ooit, zeker als je een verband aantreft met de discussie over normen (vooral dit aspect) en waarden nu.

Het is niet moeilijk de casus – in een praktisch kader plaatsend  – van meer voorbeelden uit de dagelijkse praktijk te voorzien waarin gedoogbeleid een rol speelt:

– snelheidsbeperkingen
– softdrugsgebruik
– illegaliteit
– abortus
– euthanasie
– geluidsoverlast (Schiphol)
– gemeentelijke veiligheidsnormen (brand Enschede, Schiphol)

In de nota die ik hierover schreef heb ik geprobeerd (zoals de opdracht was) dit lastige onderwerp te analyseren om daarmee de structuur en de verbanden in beeld te kunnen krijgen van waaruit kan worden teruggeredeneerd naar de hierboven beschreven casussen. Die blijken dan eigenlijk betrekkelijk eenvoudig hanteerbaar te zijn geworden.

De nota is in zijn geheel te lezen bij het menu-onderdeel TEKST.
Er kan vrij over worden beschikt.

Reageren:

Berichten over politiek, cultuur, sport. Polemieken. En zo meer. Voorzien van beeld en geluid als dat zo uit komt.